2007/12/25

Merry Christmas!

via techno tuesday

Magyar utakon, Magyar autóval!Bajtársak! Ünnepeljük együtt a Karácsony Csodáját - és autózzunk Magyar utakon: csakis Magyar autóval! Nemzetünk jelkép-autójával, bajtársaink jövő évtől a képen látható egyen díszautóval vonulnak fel országszerte erőt demonstrálva, megmutatva az elpuhult combinósoknak, audisoknak, és a sokféle idegenszívű nép által gyártott hazug, külföldi jármű tulajdonosának, hogy itt minálunk mi a szokás, a rend, ahogy azt Őszentsége László király urunk megparancsolá vala! Aki nem így tesz, aki 2008-tól más autóval jár, azt vessétek ki magatok közül, nem engedhetjük meg, hogy a tőlünk, a becsületes magyar embertől galád módon ellopott, kicsent pénzünkből, amit elvettek tőlünk, külföldi népeket és uraságokat, gyárosokat pénzeljenek, hogy aztán idegen országból származó magyartalan autóikkal elfoglalják, elbitorolják tőlünk az utcáinkat, a hazánkat! Néhányat már elintéztünk ezek közül, és tudjuk, hogyan kell elbánni ezekkel! Szebb jövőt, áldott Magyar Karácsonyt, bajtársak! - Nemzeti Érzelmű Magyar Autózásért mozgalom

2007/12/18

A probléma oka: édes anyanyelvünk


Egy elismert, független nemzetközi kutatóintézet megdöbbentő felfedezést publikált nemrégiben a "Nyelvek és Emberek" c. tudományos folyóirat hasábjain. A nagy vihart kavart publicisztika kapcsán meginterjúvoltuk prof. Zsilett Imre lingvisztikai szakértőt, hogy tolmácsolja el nekünk, laikusoknak, miben áll a szóbanforgó írás jelentősége, miért gondolják úgy sokan, hogy választ adhat gyakorlatilag nem csak a magyarság, az ország jelenlegi helyzetére, de egész, kudarcokkal teli történelmünkre is világos, érthető magyarázattal szolgálhat.
- Kedves Imre, köszönjük hogy elfogadta a felkérésünket. Kérjük, azok számára akik nem olvasták a tanulmányt, foglalja össze kérem, miről is van szó tulajdonképpen?
- Köszönöm a meghívást! A tanulmány egy közel tíz éves adatgyűjtésen alapuló felmérés eredménye, melyet egy ismert független nemzetközi kutatóintézet publikált nemrégiben tudományos berkekben. Nos, több mint 10.000 magyar emberrel beszélgettek el, mérték fel nyelvi képességeiket, tudásukat, és tették mindezt nem csupán nyelvészek, de pszichológusok, neurolingvisztikusok és több egyéb területen képzett szakember közreműködésével, így - bár maguk sem számítottak erre, de a sokféle tudományos nézőpont közös fókuszpontjában végül olyan felfedezésre tettek szert, amire maguk sem számítottak, ugyanakkor metszően éles, egyértelmű magyarázattal szolgál a magyarság számos múlt- és jelenbéli problémájára.
- Kedves professzor úr, ne csigázzon minket, miben áll eme felfedezés nagysága?
- Nos, előre kell bocsájtanom, hogy a magyar nyelv, édes anyanyelvünk önmagában nem tehető felelőssé a kialakult helyzetért. Mint ahogy egy eszme sem felelős azokért, akik hisznek benne, úgy egy nyelv sem tehető felelőssé azok miatt az emberek miatt, akik beszélik. De hogy kifejtsem a valós problémát, igazi paradoxonokat kell feloldanom, hogy ez sikerül-e, nos, az elsősorban Önökön múlik. A kutatók ugyanis felfedezték, hogy a magyar nyelvet valójában csak egy szűk, mintegy 50-60.000 főből álló kisebbség beszéli!
- Professzor úr, de hiszen tízmillióan élünk itt az országban, ráadásul a határon túli, külföldre szakadt hazánk fiaival együtt ez a szám jóval jelentősebb mértékű lehet!
- Pontosan ez okozza a problémát. Mindenki számára ismert tény ugyanis, hogy a magyar nyelv egyike a legnehezebben tanulható, legbonyolultabb nyelveknek. Csodálatos, árnyalt kifejezéseket tudunk komponálni mondatszerkesztés közben, de éppen ez a fajta komplexitás, és az ebből fakadó hatalmas tanulási nehézség okozza a legnagyobb problémát is: Statisztikailag alátámasztott, független források adatelemzése alapján kiderült ugyanis, hogy a magyar állampolgároknak csak egy elenyésző kisebbsége beszéli a nyelvtani értelemben vett magyar nyelvet.
- Hogy érti ezt professzor úr? Mit beszélnek a többiek?
- Nos, a többiek egy úgynevezett Egyszerűsített Magyart beszélnek. Felmértük, hogy bár az általános iskolai oktatás során szinte minden magyar állampolgár többnyire kielégítő alapfokú nyelvtani, nyelvképzési ismeretekben részesül, a nyelv összetettsége, bonyolultsága miatt azonban ma már bátran kijelenthetjük, naív botorság elvárni nem hogy egy külföldi állampolgártól, de még egy átlagos magyar embertől is, hogy képes akár csak a töredékét is megérteni az alapvető nyelvi szabályoknak, szabályszerűségeknek. Ezért a magyarok túlnyomó része felnőtt korában sem tanul meg rendesen magyarul beszélni. Ez az oka annak, hogy sokan nem köszönnek egymásnak, mert nem tudják, mit, és hogyan kellene mondani, tehát nem illetlenségről van itt szó, mint ahogy kutatóink először vélték magyarországi tapasztalataik során, hanem egyszerűen olyan teher egy átlagos magyar ember számára a nyelvértés, az önkifejezés, hogy nem várhatjuk el tőlük, hogy mindannyian képesek legyenek elsajátítani azt. Nyelvhasználatuk legtöbbször csupán néhány szóra, néhány rigmusra korlátozódik, mint például "monnyonle" - és mivel a kiejtés is tájegységenként eltérő, ez tovább nehezíti a megértést. Egy átlagos magyar szókincse nem haladja meg a 100 szót. A különböző tájegységekről származó szavak közös metszete még ennél is kevesebb, így nyilvánosan tömörülve általában már csak a 16-22 szavas szókincs használata a jellemző, mint például "mocskos zsidók!", "büdös cigányok!", vagy a már említett "monnyonle!". A probléma súlyosságát jellemzi, hogy a belső gondolkodásmód is végtelenül leegyszerűsödik, sok magyar ember mivel nem érti, mit mondanak körülötte - vagy az elhíresült un. őszödi beszédből is csak néhány egyszerűbb mondatot képes felfogni a teljes szövegértés mellőzése mellett - ezért értetlenségét, dühét, vágyait ösztönszintű cselekvések formájában, autók borogatásában, gyújtogatásban, tombolásban tudja csak levezetni. Természetesen nem hogy megfelelő szókincset, helyesírást, de semmiféle elvontabb, vagy éppen összetettebb gondolkodást sem várhatunk el ezektől az emberektől - sajnos, ők mind áldozatok: a csodálatos, de szörnyen bonyolult magyar nyelv csapdájába estek! Sokuknak a magyar ABC megtanulása is olyan nehézségekbe ütközik, hogy csak a jóval primitívebb, leegyszerűsített krikszkrakszokból álló rovásírást képes üggyel-bajjal különböző kisegítő táborokban elsajátítani.
- Mégis professzor úr, mi lenne a megoldás, mit tanácsol?
- Sajnos, azt kell mondjam, a tudós társadalom még nem áll készen a válaszalkotásra, elképzelhető, hogy nincs is. Tisztában vagyok vele, hogy magát a publikációt, illetve ezt az interjút is csupán a magyar lakosság egy elenyészően kis hányada lesz képes megérteni. Bár kollégáim megfigyelték, hogy a saját nyelvüket beszélni képtelen, átlagosan 16-22 szavas szókinccsel rendelkező többség egy elenyészően kis csoportja számára a masírozás, menetelés egyfajta levezető, rekreációs tevékenység, a monoton tevékenységek ösztöneik, indulataik pillanatnyi levezetésére alkalmasak, a tevékenység során általában nem gyújtogatnak, de én félek, hosszú távon ez sem a megfelelő megoldás. Egyszerűbb, érthetőbb nyelvek elsajátításában látok fantáziát, illetve a jelbeszéd nyújthat esetleg még kiaknázatlan lehetőségeket, de hogy mit hoz a jövő, azt senki sem tudhatja biztosan.

2007/10/23

Kolbászszagú büfögés


Tizenéves korában különböző kalandjátékain (Bosszú az Iskolán, Bosszú a Rendőrségen, Bosszú a Katonaságon) egy életre rajtamaradt, pszichésen sérült csillogó fejű, kolbász- és hurkafaló tokás barátunk és az egészséges személyiségfejlődés különböző fokain látványosan meg-megcsúszott hasonszőrű pajtásai egy önfeledt igazi magyar zsidózós, pogózós buli keretében erősítették meg fiatal, képzeletbeli világuk határait. A rendezvény sem a jelmezek, előadások minőségében, sem a szervezés profizmusában nem érte el a nemrég lezajlott Viking szerepjáték klub szintjét, sok játszópajtást pedig rosszul készítettek fel a szülei a klubban való részvételre, hiszen dacára a méretkülönbségnek, nehezükre esik megkülönböztetni a saját kis matchboxaikat felnőtt emberek családi, illetve munkába járáshoz használt, mérnökök által tervezett, gyári munkások fáradtságos munkája során gondosan összeszerelt járműveiktől. Mindezen negatívumok, és a záró néptánc rosszul begyakorolt, nehezen felismerhető, darabos mivolta ellenére a rendezvényben van fantázia: Reméljük a hagyományőrző csoport tagjai közül sokan már előre gyakorolják a talán legnagyobb népszerűségnek örvendő "csoportosan tökönlőtt, nyüszítő fetrengő szarháziak" c. előadást, melyet mi is nagyon várunk már a holnapi folytatás során!

2007/10/14

Egy valóban magas szinvonalú felnőtt szerepjáték klub

Mindig örömmel tudósítunk a profi, példamutató rendezvényekről. A magyarországi élő szerepjáték klubok bizony sok cselfogást, trükköt leshetnének el a videón látható esemény mozzanatai közül. A jelmezek minősége, a szervezés mind-mind profizmusról árulkodik. Símaszk, sál helyett mennyivel stílusosabb, magasabb minőséget nyújtó élmény a fémből készült, egész fejet elfedő, díszes maszk használata. Kőkockák trehány hajigálása helyett mennyivel szebb, hősiesebb egy kard! A jól ellenőrzött, kontrollált szervezésnek köszönhetően akár az egész család kellemes élményévé alakulhat az idő során egy-egy ilyen rendezvény. Reméljük, sok ilyen, és ehhez hasonló rendezvényhez lesz szerencsénk a közeljövőben!

2007/07/15

Kortárs Magyar Sci-Fi és Szerepjáték Klub


Zsáfár Irént, a nemrég alakult KMSFSZK (Kortárs Magyar Sci-Fi és Szerepjáték Klub) alapítvány elnökét kérdeztük a klub céljait illetően.

- Kedves Irén, köszönjük hogy elfogadta a meghívásunkat. Mi ihlette a klub megalakulását, miben látja a lehetőségeket, van-e igény egy ilyen klubra Magyarországon?

- Köszönöm a meghívást. Természetesen a Klubra hatalmas igény van, hiszen rengeteg félreértés adódik a szerepjátékosokkal kapcsolatban, talán már nem démonizálják úgy a műfajt, mint rendszerváltás után, de még mindig rengeteg a félreértésben lévő ember, aki nem tudja helyén kezelni a jelenséget, illetve nem tud kihez fordulni, ha egy jót szeretne játszani az általa kedvelt fantáziavilágban. Éppen ezért szerettük volna közös nevezőre hozni a magyarországi sci-fi és szerepjáték klubokat. Az elmúlt évtizedekben a hazánban is nagy sikernek örvendő különböző szerepjátékokat gyakran kritizálták, démonizálták, de mégis több tízezren játszottak AD&D-t, vagy a M.A.G.U.S.-t, és a játék nem állt meg mindig az asztalnál, vagy a táblánál, sokan többre vágytak. A méltatlanul félreértett kuruc.info, és hasonló próbálkozások sem többek ártalmatlan szerepjátéknál, azonban sokan félreértik ezeket a kezdeményezéseket, ezért éreztük szükségesnek, hogy a Kortárs Magyar Sci-fi és Szerepjáték Klubnak otthont teremtsünk. Terveink szerint egy mindenki számára megfizethető művelődési klubházat szeretnénk létrehozni, ahol a táblás játékok mellett teret engedünk a különböző Élő Szerepjátékoknak, illetve a CosPlay, azaz Kosztümös Szerepjátszó csoportoknak is. A klub keretein belül megfelelő értemezésbe, a társadalomban elfogadott helyére kerülhetnek a különböző lovagi játékok, világháborús tiszti ruhában szerepjátszó tanárok és diákok ártalmatlan játékai. Bár a magyar kortárs szerepjáték kultúra kimeríthetetlen elemekkel rendelkezik, terveink szerint a Japán CosPlay klubok vendégszereplői is helyt kaphatnának itt. Szeretnénk továbbá elfogadtatni a klubtagokkal, hogy nem csak a fantasynak, de a scifinek is helye van a klubházban, így az Ufo magazin olvasótáborát, illetve a mostanában divatos alternatív történelmi szerepjátékokat kedvelő fiatalokat, tehát a divatos steampunk illetve holokauszttagadó játékosokat is szeretettel várjuk a klub rendezvényein. Legyen meg a helye a játéknak, a szórakozásnak, vessünk véget a szerepjátékosok rossz megítélésének a magyar társadalomban!

- Sok ember úgy gondolja, a szerepjátékok káros hatással vannak a fiatalok személyiségfejlődésére. Mit üzen nekik?

- A szerepjátékok, nem megfelelően kontrollált körülmények között sajnos komoly balesetekhez, veszélyekhez is vezethetnek. Gondoljunk csak a március 15.-ei ünnepségre, ami utcai zavargásba torkollott, pedig megfelelő oktatókkal, kontrollált körülmények között egy határtalan játékélményt biztosító, igazi jó kis fantasy party kerekedhetett volna a dologból! Mi azt szeretnénk, ha a szerepjátékosoknak nem kellene szégyenkezniük játékszenvedélyük miatt, ha a műfaj elismert lenne, és nem csak Magyarországon, de az egész világon megismernék a kortárs magyar szerepjáték kultúra jelentőségét. Gondoljunk csak a középkori lovagi csatákra, ami az Élő Szerepjáték részleg büszkesége lenne, és az Elfek, Orkok világába varázslatosan befér majd a rovásírás szakkör, az atlantiszi mondavilág, de amire különösen büszkék vagyunk, terveztünk egy játékot Grespik úr Szíriusz elméletével kapcsolatban is, ahol vérszomjas ufonautákat kell levadászni, amíg a magyar törzs megteszi intergalaktikus útját a Szíriusztól Hazánkig, és a Pilis-pólusban végül egy termonukleáris bomba segítségével az egész földön szétterjesztik a hírös kilencszer csavarodó DNS spirált. Gondolom a rajongóknak nem kell a részleteket ecsetelnem, miféle gigászi játékokra, párviadalokra készülhetünk! Már felvettük a kapcsolatot az ügyvéd úrral, a jogok miatt. Mi félig-meddig viccesen csak "Űrmagyar"-nak becézzük a játék munkaverzióját, ami remekül összeházasítható a klub másik részlegével, amit csak "Ősmagyar"-nak hívunk egymás közt, így a Fantasy és a Sci-fi klub első ízben egyesülhetne a Klub működése által! Képzelje csak el!

- Kedves Irén, köszönjük az interjút!

2007/05/17

Critical Mass @ Home


Korunk energiaválságának megoldásai még mindig az ipari korban gyökeredzenek. Amint azt minden felelős környezetvédő tudja, a vízerőmű nem lehet megoldás. Az atomerőmű sem, sőt, az egyesek által jó megoldásnak tartott szélerőművekről kiderült, bizony rengeteg madár vesztette már életét a körbeforgó széllapátok irgalmatlan, könyörtelen csapásai által. Mi hát a megoldás, kedves bicikliző barátaim?

A megoldás itt van! Critical Mass Otthon!

A "Critical Mass Otthon" csomag tartalma egy könnyen összeszerelhető, áramfejlesztő szobabicikli, a szükséges adapterek utazáshoz, és a használati utasítás.

Legyél TE az atomerőmű, és a rendkívűl káros fosszilis üzemanyagok alternatívája! Mind szeretünk biciklizni - ne hagyd abba ezt a kellemes és egészséges mozgást se a munkában, se otthon! Többé nem kell egyhelyben ülnöd tétlenül, mindig tehetsz valamit a környezetedért!

Beszéld rá barátaidat, családodat - tekerjen együtt az egész vidám társaság egész nap a munkahelyen, és munka után, hazabiciklizés után otthon is, folyamatosan!

Ha elegen leszünk, ha megvan a kritikus tömeg, leszerelhetjük a paksi atomerőművet, és nem függünk többet sem a kőolajtól, sem az orosz gáztól!

Kedves barátaim, tekerjük ki magunkból az energiát, előre az energiafüggetlenség felé! Együtt sikerülni fog!
2007/05/15

Bocsássatok meg magyarországi cigányok és zsidók!


"Az egész egy ártatlan kis hülyeséggel kezdődött" - kezdi történetét István. - Haverokkal kimentünk az izraelita temetőbe brahiból. Egyik nagy skin haverom mondta merre van a legközelebbi izraelita temető a városban, no, most nem mondom hol, mert személyes okokból. Ez az, ami miatt most itt vagyok. Ugyanis amikor megérkeztünk, gyanús lett nekem az egész. Közöltem fajtársaimmal, hogy figyuzzatok már, nekem ez nem tetszik. Bementünk, és akkor ugrott be banyek, hogy a muter sírja itt van. Röhögve mondom Sacinak, a bandavezérnek, aki a legerősebb volt közülünk, hogy figyeljünk már, nehogy már a muter sírját ássuk ki. Na ekkor kezdődtek a bajok. Merthogy megkérdezte a Saci, hogy ne szórakozzak már, az én anyám nem zsidó. Mondom jó hogy nem, mert hogy izraelita. Azért is fekszik szegény Isten nyugosztalja az izraelita temetőben. Na nem szaporítom a szót, azt hitték szórakozom, akkor világosítottak fel a többiek a bandából, hogy az izraelita meg a zsidó az ugyanaz. Mondtam ne vicceljetek már srácok, a mocskos zsidókat mind utáljuk, ez összetart minket, de az én anyám az nem volt zsidó! Kurva ideges lettem. Aztán bazmeg elkezdtek lökdösni, ordibáltunk aztán elküldtem őket a francba. Később utánanéztem és életem legmélyebb pontjához érkeztem. Merthogy igazuk volt a köcsögöknek. Már csak így hívom őket. Mert hogy csak azért, mert hogy az anyám zsidó volt, azt mondták, én is az vagyok, és így nem lehetek igazi skin. Meghogy menjek a picsába. Pedig toborzón mindig pontban ott voltam. Megvolt zászló, árpádos, minden, ahogy kellett mentem, nem ültem a seggemen, jó katona voltam. És akkor bazmeg, ezek a köcsögök a szememre vetik hogy köcsög zsidó vagyok. És igazuk volt. Kikészültem. Elvesztettem a barátaimat, az eszmémet, mindent amiben hittem. Öngyilkos akartam lenni. Bújdokoltam a világ elől. Egy aluljáróban találtam végül az újságra, ami felnyitotta a szemem. Na, van ez a fehér gyerek, angol csávó, minden évben lesétál angliából kongóba, ilyen bilincsekkel a nyakán. Meg hogy "Sajnáljuk", ez van a pólójára írva. Mer hogy rájött a kishaver, hogy milyen gáz volt már hogy a niggereket beszopatták meg csicskáztaták meg nem voltak jogaik. Pedig fehér a srác, szal nem értem hogyan vágta ezt le így helyből. Azt mondja hogy Isteni sugallat. Na, ez a csávó ász, gondoltam. Elhatároztam ezt fogom csinálni Magyarországon. Mert ez a hazám nekem is, még ha zsidó is vagyok, vagyok olyan jó mint a többi magyar, meg a haverok! Ezért viselem ezt a pólót. A csávó webszájtja meg itt van: www.lifelineexpedition.co.uk. Na ennyi, basszátokmeg, magyarok, honfitársaim, itt az idő, soha nem történt még ez meg, NÉZZÜNK VÉGRE SZEMBE A KÖCSÖGSÉGÜNKKEL ÉS KÉRJÜNK VÉGRE ALÁZATOSAN BOCSÁNATOT A TÖBB SZÁZEZER KIDEPORTÁLT ZSIDÓ MIATT!!! MERHOGY EZ EDDIG NEM TÖRTÉNT MEG BASSZÁTOKMEG! Én csak ennyit kérek - hordjad a pólót, kérjünk bocsánatot, alázatosan, tisztességgel! OI!

2007/03/17

Március 15 - Nemzeti Ünnep és Magyar Parádé Day

Idén március 15.-én, a Nemzeti Ünnep napján került megrendezésre a Budapest Parádéval vetekvő Magyar Parádé Day. A korhatár nélküli eseményt pszichedelikus vízpermet, zene, zászlóvásár színesítette. Jövőre ugyanekkor, ugyanitt!

2007/02/23

Magyar Korcs Párt


- Itt nem is az a lényeg, hogy valami újat mutassunk. A cél az, hogy abból építkezzünk, ami az országban van. - jelentette ki Lakodalmas Béla, a megalakulófélben lévő Magyar Korcs Párt elnöke a szimpatizánsok pénteki taggyűlésén. - Egyre többen vagyunk. A folyamatot nem lehet leállítani. Az ötlet onnan jött, hogy egy jóbarátom, Dalnok Géza, aki származását tekintve zsidó-sváb-cseh, szólt, hogy egyre több olyan székely-sváb, illetve sváb-zsidó-hun, valamint román-bulgár-magyar, szlovák-zsidó-német ismerőse van, akik arról panaszkodnak, hogy bár mind magyar állampolgárok, mégis tanácstalanok, nem tudják, hova tartozzanak, melyik zászló alá álljanak? A taggyűlésen kiderült, hogy gyakorlatilag kettőnél több ember nem tudott azonos faji származást igazolni. Ezért gondoltuk, mutassuk meg magunkat, mutassuk meg, kik vagyunk, mert együtt többen vagyunk, mint ahány tiszta vérű magyar, vagy fajtiszta székely él az országban. Mi, székely-zsidó-románok, lengyel-magyar-osztrákok, bulgár-hun-sváb-cigányok és szlovák-magyar-zsidók többen vagyunk, mint ahány magyar él ebben az országban. Én azt mondom, ne húzzunk szét, egyesüljünk, együtt többre jutunk! Sokan kritizálták ugyanakkor a párt nevét, de ezalatt az égisz alatt mind egyesülhetünk. A Magyar Korcs Párt egy őszinte szembenézés önmagunkkal, útmutató, tükör is egyben, hogy kik élnek még itt, kik maradtak az országban, és hogy kik maradtak itt 48, 44, 56 után. Mi vagyunk azok, és ha már maradtunk, fogjunk össze, és építsük együtt az országot! Köszönöm.