2008/09/18

A cél: vissza a múltba

"Nem akarunk félni!" - ez volt a jelszava annak a Nyírpatományosi nagygyűlésnek, amit a városházán rendeztek meg a polgármester kezdeményezésével. 

Nyírpatományos lakóinak élete ugyanis rendkívűl zaklatottá vált az utóbbi időben. Először is, a demokrácia megjelenésével a lakosságnak azonnal komoly, addig szükségtelen szellemi feladatokat adott az élet: különböző pártok közül választaniuk kell, kiknek adják a hatalom gyakorlásának lehetőségét. "Nem volt az elég jó, amikor csak egy párt volt, vagy csak egy király? Minek bonyolítják az emberek életét, nincs elég bajunk nekünk?" - tették fel egyre többen és többen a kérdést a községben. "Úgy is valaki uralkodik fölöttünk, miért minket terhelnek azzal, hogy még ebben is mi válasszunk, miért nem élhetjük a saját életünket békésen, úgy, ahogy eddig!" - hangzanak az egyre elkeseredettebb nyírpatományosi lakosok panaszai. 

De ez még nem elég. Az egyre "fejlettebb" úthálózatnak köszönhetően egyre több és több gépjármű haladt át a városon. Aki lovaskocsival próbál menni, azt egyszerűen kiröhögik. A nyírpatományosi lakosság java része értetlenül áll a jelenség előtt. "Miért kényszerítenek minket arra, hogy gépjárművel járjunk, osztán meg elromlik, és fizethetjük a díjakat! Mibűl?!" - hangzik a panasz. És valóban, miért nem volt jó a ló?

 Ami a legnagyobb felháborodást keltette, az az amúgy is zavarbaejtő televízió mellett az Internet megjelenése volt a községházán. "Miért kell nekünk tudnunk hogy mi van a világ másik felében! Meg hogy ott hogy élnek emberek! Mi közünk van nekünk ehhez!" - hangzottak az egyre durvábban sértett nyírpaszományi lakosok jogos és érthető panaszai. A polgármester hozzátette, hogy az infláció, a konvertibilis valuta, illetve annak a feldolgozása, hogy eltérő bőrszínű emberek is élnek a Földön, olyan mérvű embertelen szellemi terhet ró a legtöbb nyírpaszományi lakosra, amit egy jó érzésű polgármester sem hagyhat a lakosságra hárulni.


"Ezek az emberek csak békésen szeretnének élni, úgy, ahogy eddig. Nagyon megijedtek az internettől, sokan a tv-t sem tudják rendesen kezelni, vagy az abban lévő eseményeket megfelelően értelmezni. Van aki mindent elhisz, van aki nem tudja megkülönböztetni az esti krimit a tv hiradótól vagy egy B kategóriás sci-fitől. Nyírpaszomány lakossága visszasírja azokat az időket, amikor még békés, kizsákmányolt jobbágyként az élet egyszerű volt, napszámosként a földesúrnak dolgozva nem kellett mindenféle csekkekkel postára rohangálni, ahol csak meglopják az embert. Így született meg a "Vissza a múltba" kezdeményezés, melyet Nyírpaszomány szinte teljes lakossága kitörő örömmel, egyhangúlag elfogadott." - ecsetelte boldogan Dermely László, Nyírpaszomány polgármestere. 

"Első körben elbarikádoztuk a városba vezető összes betonutat. Nem kell nekünk ugyanis gépjárműforgalom, meg idegenek! Ezek csak a bajt hozzák a falunkra. Tudom, "hivatalosan" városnak nevezik, de mi jobban szeretjük a falu kifejezést. Inkább legyünk mi a legnagyobb, legszebb falu, amire büszkék lehetünk, mint egy átlagos, ugynevezett "modern" város! Nem kell az nekünk! Másodsorban sikerült teljesen elvágnunk a faluba érkező összes áramvezetéket. Így végre visszatérhettünk a jó petroleumlámpához, aminek fényénél mindenki este tudja olvasni a Bibliát. Telefon, meg mobil nem kell, csak megzavarja az embereket, és az internetet meg a számítógépeket is ki lehetett vágni a szemétbe. Soha ilyen boldog embereket nem láttam még, ami azóta kialakult a faluban: mindenki boldogan szánt, vet, ekézik, arat. A falu fő-földesúrának nehéz, áldozatos szerepét egyelőre én látom el, a plébános úrral egyetemben, aki a nyájat tereli. Természetesen az állandóan imbolygó, kiszámíthatatlan forinttal is leszámoltunk, helyette a termények beszolgáltatásáért, amiket nekem lehet átadni, mindenki kap két réztallért. Napszámos fél réztallért kap. Ezeket én biztosítom. Természetesen, hagyományőrző jelleggel minden héten 5 réztallért át kell adni a plébános úrnak, mint egyházi adó, 10 réztallért pedig nekem kell visszaadni, amit újból kiosztok azoknak ugye, akik a falut védik az idegenektől. Amióta megadathatott nekünk az a dicsőség, hogy ismét a békebeli múltban élhetünk mindannyian, a mi községünk a legbüszkébb feudális falu Magyarországon! Reméljük sokan követik majd példánkat! Le a jövővel, le a modernitással!"

2008/06/25

Kommunista-e a magyar szélsőjobb?

Kommunisták
Magyar radikális szélsőjobb

Szigorúan tiltotta a melegek felvonulását, jelenlétét, nem kívánt tudomást venni róluk
Minden erővel igyekszik tiltani, ellehetetleníteni a melegek felvonulását, jelenlétét, nem kíván tudomást venni róluk, legszivesebben megsemmisítené őket

Nyugatellenes
Nyugatellenes, Európai Unió ellenes, Euro ellenes

Amerika ellenes
Amerika ellenes

Diktatórikus egypártrendszerben működik
Diktatórikus egypártrendszerben működik hatékonyan, totalitárius diktatúráról ábrándozik

Nem tiszteli a másként gondolkodókat
Nem tiszteli a másként gondolkodókat

Démonizálja a pénzt, tökéletesen kifejlett formájában gyakorlatilag megszűntette volna, bár a magas pozícióban lévő párttitkárok sokat felhalmoztak belőle
Démonizálja a pénzt, bár - főleg befolyásosabb vezetőik - igyekeznek sokat felhalmozni belőle

Üldözi, megsemmisíti a tőkéseket
Üldözi és igyekszik megsemmisíteni a tőkéseket, kedvenc eszköze a hírhedt orosz találmány, a molotov-koktél elnevezésű primitív, gyúlékony bomba

A magyar nemzeti trikolor zászló helyett önmaga meghatározására elsősorban saját szimbólumait részesíti előnyben
A magyar nemzeti trikolor zászló helyett önmaga meghatározására elsősorban saját maga által előnyben részesített szimbólumait, zászlóit részesíti előnyben, legyenek azok akár történelmi zászlók, akár egyéb szimbólumok

Zsidóktól és egyéb kisebbségektől identitásuk, vallásuk totális feladását követeli meg, ha szükséges, politikai, hatalmi indokokból antiszemita, rasszista propagandát folytat
Zsidókat és egyéb kisebbségeket identitásuk, vallásuk teljes feladására kényszerítené, legszivesebben azonban a teljes megsemmisítésüket rendelné el, miközben antiszemita, rasszista propagandát folytat.
A magyar latin alapú abc mellett idealizálja a cirill betűs írásmódot
A magyar latin alapú abc mellett idealizálja a róvásírást

2008/05/04

The Revenge of the Magyars

Magyar Árpád, intellektuális magyarkérdés-kutató nagy port kavart elmélete bejárta a magyar gondolkodók táborait. Radikális megoldási elképzelései minden szélsőséges tervezetet felülmúlnak, így sokan őt magát is árulónak, ügynöknek tartják, mert sokszor az embereknek a puszta igazság léte olyan szürreális, hogy bármilyen egyszerű, abszolút értékű válasz mögé elbújva, annak kliséit mantrázva szüntelen próbálnak valamiféle biztonságos rendszert találni a sokszor ijesztő, ismeretlen végtelenben. Az előadás szövegét alább közöljük:

"Tisztelt hallgatóság, mélyen tisztelt publikum!

Sokan közülünk, magyarok közül, nem nézzük jó szemmel azt, hogy bizonyos népcsoportok létszáma folyamatosan nő, több gyermeket vállalnak mint mi, magyarok, és ráadásul még állami támogatást is vesznek fel mindezért. Én azt mondom, nyomjuk le őket! Ne irigykedjünk, hanem cselekedjünk: csináljunk még több gyereket! Mutassuk meg, hogy mi magyarok, milyen tökös, bevállalós legények vagyunk, legyen még nagyobb családunk, több gyerek! Aztán ha az életszinvonalukat irigyeljük, ezeknek a segélyből élő embereknek, akkor ne csak irigykedjünk, éljünk mi is úgy! Mutassuk meg nekik, hogy a magyar embert nem ejtették a feje lágyára! Aztán vannak azok a bizonyos agyafúrt népcsoportok, akik mindenhová beszivárognak, és irányító pozíciókat folgalnak el! Mutassuk meg nekik, hogy eszesebb, elmésebb náluk a magyar! Közülük azok, akik külföldi államok szolgálalatában tettek világraszóló felfedezéseket, törpüljenek el a magyar emberek felfedezései mellett! Kutassunk, fejlesszünk jobbakat! Mutassuk meg nekik is! És ha valaki irigy lenne, hogy nyugatabbra miért olyan tiszták a házak, vagy miért jobb esetleg a tömegközlekedés, akkor nekik is intsünk be: fizessünk adót, tartsuk karban a tulajdonainkat, szervezzünk közösségeket, közlekedjünk civilizáltan! Mutassuk meg nekik, hogy a magyarokkal nem lehet kicseszni!

Köszönöm a figyelmüket, előre, magyarok!"