2007/12/18

A probléma oka: édes anyanyelvünk


Egy elismert, független nemzetközi kutatóintézet megdöbbentő felfedezést publikált nemrégiben a "Nyelvek és Emberek" c. tudományos folyóirat hasábjain. A nagy vihart kavart publicisztika kapcsán meginterjúvoltuk prof. Zsilett Imre lingvisztikai szakértőt, hogy tolmácsolja el nekünk, laikusoknak, miben áll a szóbanforgó írás jelentősége, miért gondolják úgy sokan, hogy választ adhat gyakorlatilag nem csak a magyarság, az ország jelenlegi helyzetére, de egész, kudarcokkal teli történelmünkre is világos, érthető magyarázattal szolgálhat.
- Kedves Imre, köszönjük hogy elfogadta a felkérésünket. Kérjük, azok számára akik nem olvasták a tanulmányt, foglalja össze kérem, miről is van szó tulajdonképpen?
- Köszönöm a meghívást! A tanulmány egy közel tíz éves adatgyűjtésen alapuló felmérés eredménye, melyet egy ismert független nemzetközi kutatóintézet publikált nemrégiben tudományos berkekben. Nos, több mint 10.000 magyar emberrel beszélgettek el, mérték fel nyelvi képességeiket, tudásukat, és tették mindezt nem csupán nyelvészek, de pszichológusok, neurolingvisztikusok és több egyéb területen képzett szakember közreműködésével, így - bár maguk sem számítottak erre, de a sokféle tudományos nézőpont közös fókuszpontjában végül olyan felfedezésre tettek szert, amire maguk sem számítottak, ugyanakkor metszően éles, egyértelmű magyarázattal szolgál a magyarság számos múlt- és jelenbéli problémájára.
- Kedves professzor úr, ne csigázzon minket, miben áll eme felfedezés nagysága?
- Nos, előre kell bocsájtanom, hogy a magyar nyelv, édes anyanyelvünk önmagában nem tehető felelőssé a kialakult helyzetért. Mint ahogy egy eszme sem felelős azokért, akik hisznek benne, úgy egy nyelv sem tehető felelőssé azok miatt az emberek miatt, akik beszélik. De hogy kifejtsem a valós problémát, igazi paradoxonokat kell feloldanom, hogy ez sikerül-e, nos, az elsősorban Önökön múlik. A kutatók ugyanis felfedezték, hogy a magyar nyelvet valójában csak egy szűk, mintegy 50-60.000 főből álló kisebbség beszéli!
- Professzor úr, de hiszen tízmillióan élünk itt az országban, ráadásul a határon túli, külföldre szakadt hazánk fiaival együtt ez a szám jóval jelentősebb mértékű lehet!
- Pontosan ez okozza a problémát. Mindenki számára ismert tény ugyanis, hogy a magyar nyelv egyike a legnehezebben tanulható, legbonyolultabb nyelveknek. Csodálatos, árnyalt kifejezéseket tudunk komponálni mondatszerkesztés közben, de éppen ez a fajta komplexitás, és az ebből fakadó hatalmas tanulási nehézség okozza a legnagyobb problémát is: Statisztikailag alátámasztott, független források adatelemzése alapján kiderült ugyanis, hogy a magyar állampolgároknak csak egy elenyésző kisebbsége beszéli a nyelvtani értelemben vett magyar nyelvet.
- Hogy érti ezt professzor úr? Mit beszélnek a többiek?
- Nos, a többiek egy úgynevezett Egyszerűsített Magyart beszélnek. Felmértük, hogy bár az általános iskolai oktatás során szinte minden magyar állampolgár többnyire kielégítő alapfokú nyelvtani, nyelvképzési ismeretekben részesül, a nyelv összetettsége, bonyolultsága miatt azonban ma már bátran kijelenthetjük, naív botorság elvárni nem hogy egy külföldi állampolgártól, de még egy átlagos magyar embertől is, hogy képes akár csak a töredékét is megérteni az alapvető nyelvi szabályoknak, szabályszerűségeknek. Ezért a magyarok túlnyomó része felnőtt korában sem tanul meg rendesen magyarul beszélni. Ez az oka annak, hogy sokan nem köszönnek egymásnak, mert nem tudják, mit, és hogyan kellene mondani, tehát nem illetlenségről van itt szó, mint ahogy kutatóink először vélték magyarországi tapasztalataik során, hanem egyszerűen olyan teher egy átlagos magyar ember számára a nyelvértés, az önkifejezés, hogy nem várhatjuk el tőlük, hogy mindannyian képesek legyenek elsajátítani azt. Nyelvhasználatuk legtöbbször csupán néhány szóra, néhány rigmusra korlátozódik, mint például "monnyonle" - és mivel a kiejtés is tájegységenként eltérő, ez tovább nehezíti a megértést. Egy átlagos magyar szókincse nem haladja meg a 100 szót. A különböző tájegységekről származó szavak közös metszete még ennél is kevesebb, így nyilvánosan tömörülve általában már csak a 16-22 szavas szókincs használata a jellemző, mint például "mocskos zsidók!", "büdös cigányok!", vagy a már említett "monnyonle!". A probléma súlyosságát jellemzi, hogy a belső gondolkodásmód is végtelenül leegyszerűsödik, sok magyar ember mivel nem érti, mit mondanak körülötte - vagy az elhíresült un. őszödi beszédből is csak néhány egyszerűbb mondatot képes felfogni a teljes szövegértés mellőzése mellett - ezért értetlenségét, dühét, vágyait ösztönszintű cselekvések formájában, autók borogatásában, gyújtogatásban, tombolásban tudja csak levezetni. Természetesen nem hogy megfelelő szókincset, helyesírást, de semmiféle elvontabb, vagy éppen összetettebb gondolkodást sem várhatunk el ezektől az emberektől - sajnos, ők mind áldozatok: a csodálatos, de szörnyen bonyolult magyar nyelv csapdájába estek! Sokuknak a magyar ABC megtanulása is olyan nehézségekbe ütközik, hogy csak a jóval primitívebb, leegyszerűsített krikszkrakszokból álló rovásírást képes üggyel-bajjal különböző kisegítő táborokban elsajátítani.
- Mégis professzor úr, mi lenne a megoldás, mit tanácsol?
- Sajnos, azt kell mondjam, a tudós társadalom még nem áll készen a válaszalkotásra, elképzelhető, hogy nincs is. Tisztában vagyok vele, hogy magát a publikációt, illetve ezt az interjút is csupán a magyar lakosság egy elenyészően kis hányada lesz képes megérteni. Bár kollégáim megfigyelték, hogy a saját nyelvüket beszélni képtelen, átlagosan 16-22 szavas szókinccsel rendelkező többség egy elenyészően kis csoportja számára a masírozás, menetelés egyfajta levezető, rekreációs tevékenység, a monoton tevékenységek ösztöneik, indulataik pillanatnyi levezetésére alkalmasak, a tevékenység során általában nem gyújtogatnak, de én félek, hosszú távon ez sem a megfelelő megoldás. Egyszerűbb, érthetőbb nyelvek elsajátításában látok fantáziát, illetve a jelbeszéd nyújthat esetleg még kiaknázatlan lehetőségeket, de hogy mit hoz a jövő, azt senki sem tudhatja biztosan.

23 megjegyzés:

Obscurus írta...

Képzeld, 1978-ban Egerben egy országos tanulmányi versenyen első helyezést írtam magyar nyelvből, nem akármilyen elért pontszámmal. És mivel soha nem fényesítgettem a nyelvem csapdosásával - mint ti ugye - a megszállók és pribékeik alsó felét, valamint körbe laktak bennünket időközben alaposan a parazita cigány családok, hát igen csak jobbra tolódtam mára. Nem éppen "frusztáció" okokból - ahogy min'gyá' rávágnád nekem. Nem. De olvasva ezen eltúlzott(!) gúny-tanulmányodat, én evvel a magyar nyelvi háttérrel is bátran kijelentem: Te (és ti?) egy rohadt manipuláló tetű ZSIDÓ leheCCC (lehettek) csak is!
Shalom...

Névtelen írta...

Nem gondoltam volna, hogy ilyen szinvonaltalan versenyek voltak vidéken, hogy már ilyen csapnivaló helyesírással is első helyezést lehet elérni :D

Névtelen írta...

obscurus: egyetértek veled. A blog írójához: Szánalmas ez a hazafias embereket és a valós problémák (cigánybűnözés, politikai botrányok stb.) miatt aggódóakat lejárató cikk. Én nem vagyok irredenta, de pl. a rovásírást nem becsmérlem. Mivel semmilyen konkrét utalás nem történt arra vonatkozóan, hogy a blogban leírt beszélgetés a "tudóssal" valóban megtörtént, ezért nyilvánvaló, hogy ez fikció, amivel alá akarod támasztani a magyar érzelmű emberek iránt érzett ellenszenvedet. Szánalmas...

Névtelen írta...

No, te színvonalas helyesírású "szinvonalas"! Ezt 'Zrájelben rövid i-vel írjátok ugye?
Egerbe a fővárosból az oktatási minisztérium helyezte ki azt a versenyt anno, de nem azon múlott. Országos, és fővárosi tanárok bíráltak. De mindegy tul.képpen, hisz aki a vidéket öntelt nagyképűséggel lefitymálgatja, az "valszeg" csupán egy pojáca fitymátlan, vagy azok "spanja" lehet.
Dicséretes teljesítmény tőled e "hibátlan" két sor!...
Én gratulálok inkább néked, kedves Rabbelében!
Írtam-é, hogy kedvenc szappan márkám az enyhén habzó Oswiecim-Amo? ;-)

Pá, drága szappan-donorkám!

Névtelen írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.
gróf Ökkenheimer Géza írta...

Hogy kapcsolódik ez az újnáci szenny antiszemita copy+paste, a fenti a cikkhez? Mindkettőn jót röhögtem :) A fenti komment egy buta antiszemita-biblia, egy szélsőséges nézőpont. A végtelenül összetett történelem egy végtelenül leegyszerűsített, egyirányú nézőpontja. Sokan bekajálják ezt? :) Említést sem érdemel. Ebből az egészből nyilvánvalóan az jön le, hogy hiába próbálta a mindenkori "uralkodó nemesi" réteg jogaiban, tevékenységében gettóba, nyomorba, haláltáborokba kényszeríteni a "zsidókat" (mellesleg a zsidók mellett a földművelésből élő magyar jobbágyokat és folyamatosan jogaiban korlátozták, és ők voltak többen mindig is, stb) - és lefogadom hogy a büdös életben meg nem mondod ma már hogy ki zsidó, ki sváb, ki magyar, mi merre meddig, stb), szóval hiába áskálódtak a kizsákmányoló "uraságok", toporzékolt a "magyar" - végül szimpla gazdálkodj okosanban, a mindenkori magyar állam jogi keretei között mégiscsak "a zsidók" kerekedtek felül - talán mert tehetségesebbek, rátermettebbek, mint azok, akik tehetségtelenek, nem dolgoznak, és közben mindvégig bebaszva verik az asztalt, dühöngenek és közben semmihez sem értenek, egyszerűen csak azt hiszik, magyarok. Magyarnak lenni azonban nem érdem, és nem szégyen - nem tehetünk róla hogy azok vagyunk, annak születtünk. Szerencsére a magyarok többsége azonban becsületes, kedves, rendes, normális, egészséges, épelméjű ember :)) A sváb-nácik meg belefulladnak szépen a saját fosukba :)))

Shadkar írta...

"Ahol nem voltak gettók, megtörtént, hogy kiűzték, de ki soha sem irtották őket."

Hát nem cukik?!
Tényleg hálával tartozunk...

Smoneszré írta...

Azért az tény, hogy kedves tüntető barátaink verbálisan depriváltak. Attól még, hogy nyilván nem a magyar nyelv baszik ki szerencsétlenekkel: bármilyen egyszerű nyelvet se lennének képesek megtanulni, ahogy minden más országban is így van...

Góré írta...

A kisstílű náci kommentre reflektálva, én is idéznék:

"Így hazánkban is a múlt század vége óta nyitva állott az
orvosi pálya a zsidók előtt, és tény az, hogy a szabadságharcban, katonai szolgálatban az orvosok
nagy része zsidó volt, akiknek áldásos működését nem lehet általános szólamokkal méltatni; hisz
ha valahol, úgy a háború vészes idejében megbecsülhetetlen állami és emberbaráti szempontból az
orvosoknak ezer meg ezer esetben igazán életmentő működése.
A zsidó orvosok, bátran állíthatjuk, megfeleltek azon rendkívül súlyos és nagy feladatnak,
mely épp a szabadságharcban, az egészségügyi intézmények hiányos volta folytán kétszeres
súllyal nehezedett rájuk és társaikra.
Nem egy zsidó orvos emelkedett kiválósága folytán a harc folyamán törzsorvosi rangra,
számos volt közöttük a főorvos és kórházigazgató.
2
Ilyen többek között Grósz Albert, ki a nagyváradi nemzetőrség főorvosa gyanánt ment el a
Bácskába, és ott a kulaverbászi kórházat szervezte és igazgatta, mígnem felsőbb rendeletre
Erdélybe kellett mennie. "

Forrás: http://mek.oszk.hu/05100/05112/pdf/Bernstein_zsidoorvos.pdf

Ha a büdös nyilas náci faterod nem operálják meg a zsidó orvosok, akkor most nem élne az újfasiszta fia, hogy ilyen szarságokat idézgessen, te eszement fasz!

Góré írta...

A hivatkozás helyesen (hogy alapja legyen annak amit idézek!):

Zsidó Orvosok

Remélem hogy ha valami betegséged lesz, akkor egy zsidó orvos kezei közé kerülsz, és minimum kasztrálni fog amikor elkezdesz szűkölni :D :D Büdös hugyszagú náci! :D :D

Góré írta...

Nagyon fáj a náciknak, hogy a zsidók voltak itt ELŐBB:

"Magyarország területén már az i. sz. 3. században a római Pannonia provinciában éltek zsidók. A római táborok, városok környékén több olyan feliratos emlék került elő, amely ezt bizonyítja, köztük a dunapentelei emlékkő, amelyet "Cosimus, a vámállomás vezetője, a zsidó zsinagóga elöljárója" állíttatott."

Amikor Attila ük-ükapja még szárított lószarlepényt rágcsált az ural hegység lábánál, már réges-réges régen itt voltak bizony a zsidók, mielőtt a barbár magyarok megérkeztek ide. Ez fáj az elkorcsosult náciknak annyira! De fájhat is, attól még így van!

És hogy még jobban fájjon, büdös nácik, az igazság:

"Zsidók is részt vettek a megalakuló Közcsendi Bizottmányban és a nemzetőrségben. A gazdag zsidó családok jelentős anyagi támogatással segítették a szabadságharcot. A honvédseregekben szolgálatot teljesítő zsidók számát mintegy 20 ezerre becsülték, ami messze számarányuk feletti részvételt jelent. Ennek elismeréseképpen tartotta kötelességének a Szemere-kormány és a nemzetgyűlés, hogy a szabadságharc végnapjaiban, 1849. július 28-án Szegeden határozatban mondja ki a zsidók polgári és politikai egyenjogúsítását. E határozat azonban a szabadságharc veresége miatt nem léphetett érvénybe."

Forrás:
Wikipédia

Büdös nácik, takarodó!

--- Egy Jó érzésű Magyar

káposztafej írta...

Szerintem az aki ezt írta sokkal inkább beképzelt mint bölcs. Javaslom neki a rendszeres hideg zuhanyzást és igazi bölcs művek olvasását, mint például Confucius gondolatait.

Névtelen írta...

Kedves lámpaernyő donorok! Hoztam még néktek: ;-)

A ZSIDÓ
A zsidó, miként azt egy Darwin nevű angol zsidó kimutatta, a majomtól származik. Ezért van az, hogy a zsidó utánozza a keresztényt, s ezáltal a gyanútlan embert, faját s erkölcsét illetőleg gyakran megtéveszti. A zsidó termete hosszúkás és kerek, magassága egy méter és ötven centi és egy méter és kilencven centi között váltakozik, már aszerint, amint a kis Kohnról, vagy a dromedár Jakabról van szó. Szélessége néha ennél is több. A zsidó válla csapott, fülei elágazók, lábai karikásak, amelyiké nem, az csal. Mivel pedig a zsidónak kedvenc faji szokása a csalás, manapság már több egyenes lábú és szabályos fülű zsidót látunk, mint görbelábút. Törvényhozási intézkedésre van e tekintetben is szükség. A zsidó a föld minden táján található, részint szabadon, tehát vad állapotban az utcán és a kávéházakban, részint az ember által megszelídítve: internáló táborokban. Hazánkban fordul elő legsűrűbben, nyilván azért, mert az itteni éghajlati viszonyok a legkedvezőbbek fejlődésére. A botbüntetésről szóló nemzeti törvényünk éppen az éghajlati viszonyok megváltoztatását célozza, amennyiben a természetes csapadék pótlására még mesterséges csapadékról is gondoskodik a zsidók számára. A zsidó libahússal, sólettel és retekkel táplálkozik, tehát húst is, növényi eledelt is fogyaszt, azaz vegyes táplálkozású. Kártékony volta már ebben is megnyilvánul, mert táplálkozása által elvonja az ember elől a libát, a babot és a retket. Tisztességes zsidó csakis füvet és kvarcot eszik. Ezért nem igaz az, amit Friedrich István és más "keresztény" vallású előkelőségek mondanak, hogy vannak tisztességes zsidók is. A zsidó kedvenc szokása a kereskedés. De kereskedésen felül majomtermészete folytán az ember valamennyi ténykedését elleste és utánozza. Így tudománnyal is foglalkozik (Ehrlich, Einstein, Pikler, Goldziher), költ (Heine), ír (Zangwill), zenét szerez (Bizet, Goldmark), föltalál (Nobel), utazik (Stein) stb., stb. De ezek csak a fölületes szemlélőt tévesztik meg, aki azonban az igazat a hamistól meg tudja különböztetni, az látja a nagy különbséget a fölsoroltak és például: Csarada, Timon, Kajuch, Kmetty, Vozáry, Bellaaghné és Kmoskó között. A zsidó, ha a majomtól származik is, azért tulajdonképpen báránybőrbe bújt farkas, sőt ereiben tigris- és hiénavér is csörgedez, ami, eltekintve e faj erkölcstelenségét, éppen nem csodálatos. A zsidónak erényei nincsenek, mert ha gyógyít, ezt a honoráriumért teszi, ha tanít, ez a fizetésért van, ha ingyen gyógyít, akkor látszatot akar kelteni, ha elment a háborúba, ezt azért tette, mert muszáj volt neki, különben bezárták volna, ha elesett, ezt biztosan nem szándékosan tette, hanem elszámította magát. Csakis bűnei vannak a zsidónak. A zsidó idézte elő a világháborút, ő okozta annak az egyik fél által való elvesztését, a másik fél által való megnyerését, különben egészen biztos, hogy a háború remis-vel végződött volna, azaz egyenlő hadállásban abbahagyták volna a küzdő felek, és a díjon osztozkodtak volna. A zsidó csinálta a forradalmakat és a bolsevizmust, ő vezette félre és mételyezte meg az orosz nemzeti keresztény Lenint, a zsidó csinálta a drágaságot, a nagy hideget, a szénhiányt, a nyári negyvenfokos meleget, az éhínséget és a spanyoljárványt. Szerintem helyesen sem spanyol- hanem zsidójárvány ennek a neve. Az a zsidó pedig, aki spanyoljárványban meghalt, csupán a keresztény spanyolhalottakat utánozta, nem tudván ellenállni letagadhatatlan és fönt már méltatott majomtermészetének. 1922.

Névtelen írta...

Ez pedig a kedvenc találat a netről néktek. Nagyon találó sztem!

( Valaki azt kiabálta amúgy a minap: Hitler anyja újra terhes!... ;-) )

Szal, a jellemzés:

Annak hogy Izrael nem tud békében élni a környezetével és úgy összességében a zsidók sem (tisztelet a kivételnek) csupán egy oka van, mégpedig. Induljunk ki a háborúkból, csatákból. Azt többnyire férfiak vívják, mert birodalmakat a férfiak építenek. Az a férfi harcol aki dühöt táplál, aki nem nyugodt az életében. Düh és nyugtalanság, miért igaz ez fokozottan a zsidókra? Hát gondoljunk csak bele, szegény zsidó férfiak persze, hogy flusztráltak, hisz egész életükben nem rejszolhatnak!!! A fityma hiánya, ez felelős az egész közelkeleti és egyéb zsidó problémákért mert nincs makiverem, tutujgatás, önnyugtatás. Megjegyzem az USA-ban is nagy divatja van a metélésnek, nem csoda a nagy világhatalmi örjöngés. Szeretkezz ne háborúzz! (ha nincs fitymád csináld vízzel töltött lufival, egy zsidó ismitől hallottam) Shalom. // kivágás egy fórumból //

És, pá!
(Aztá' habozzon ám megin' a szátok, mer' aztat szereSSem nagyon!)
-Kabbalázzátok seggbe egymást!

onogur írta...

B.L.:
A fenti "tréfa" után, ami a legnagyobb keresztény ünnepre engedtél szabadon, MIÉRT CSODÁLKOZOK? hogy VAN engesztelhetetlen, vad, gyilkos ANTISZEMITIZMUS??!
Mekyik NEMZET tűrné el az ILYEN FOLYÉKONY zsidótaknyot??!

Azt hiszem, hogy elég éles már a bajonettünk, Nemzettestvérek!

Kezdhetjük.

onogur írta...

Ez után - az aljas patkány módra ÉPPEN Karácsony keresztény ünnepére útjára bocsátott - "tréfa" UTÁN MIÉRT CSODÁLKOZOL, hogy VAN vad, engesztelhetetlen, kielégületlen, gyilkos ÁNTISZEMITIZMUS, te B. L.???

Ezt a folyékony zsidótaknyot, amit oda fölkentél, egyetlen NEMZET SEM tűrné el!!

A miénk főleg nem...

Azt hiszem, épp elég éles a bajonettünk, Nemzettársak!

Kezdhetjük.

Névtelen írta...

Tudod mit kezdhetsz a bajonetteddel? Maximum elkezdheted körülmetélni magad te sárban fetrengő jobbágy, hogy okosabbnak tűnj!

Névtelen írta...

GYEREKEK! KÖNYÖRGÖM! ÖLJÜNK ÖNTELT BEKÉPZELT ÜBERMENSCH ZSIDÓKAT!!! CSATOLJUK FEL A ROBBANÓ ÖVEKET ÉS IRÁNY ODA, AHOL TOBZÓDIK A MAJOMFÉLE! ;-)

Névtelen írta...

Nem a zsidók beképzeltek, hanem a magadfajta alja zsírparasztoknak vannak súlyos kisebbségi komplexusaik és szociális problémáik, ezért van az, hogy ha valamit nem értesz, buksikám, akkor azonnal veszettül szűkölve zsidózni kezdesz. De a magadfajta rongy emberek és az ordas, régen politikai szemétdombra került eszmék amikbe az ilyen tróger mitugrászok falkákba tömörülve vonyítanak, réges régen társadalmi mérce alatt vannak. Szánlak téged és a fajtádat is. Hangosan ugatni tudtok csak, racionális gondolkodás számodra sci-fi.

Névtelen írta...

Hogy' is van ez?

Vannak a "sikeres" életű "géniuszok" és a "tök frusztált zsírparasztok"?

Ez a sikeresek kontra frusztált sikertelenek valami szajkó-kártya nálatok a fórumokon is. Ismerős...
És azok a "sikeresek" szerinted, akik azért blogolnak a neten, hogy folyamatosan hecceljék vele a másik oldalt, a nemzetiest, a magyarost, a NEM CIONISTÁT, a nem liberálist?
Mert nagyobb részt erről szólnak a zsidó blogok. Arrogáns öntelt heccelésekről. És hogy' tudtok ajvékolni, ha ugyanezt viszont kapjátok rá! Rögtön "zsírparaszt" lesz aki nem vihog együtt véletek ezeken a brahi-blogokon?

Én meg azt hittem, hogy a sikeres emberek nem érnek rá ilyen baromságokra. Mert az üzlet, a család, az ÉRTELMESEBB szabadidő eltöltése nem is juttat eszükbe ilyen blogokat gyártani. Ki akkor a "FRUSZTÁLT"???

És nem gondolod, hogy pont a Ti szélsőségeitek szülik az ilyen ellenreakciókat?? Soha nem írtam volna "válaszkölteményeket", ha nem olvasok Spirótoktól avagy Regős Petyátoktól! De olvastam, sajnos. És tudod amíg én olvashatok ilyeneket, találkozhatom a hozzád hasonló kettős mércés beképzelt "übermencsekkel", addig hadd nyomjak má' én is virtuálisan a szemetek alá néhány ilyen sallert.

No, hát egy ilyen anno "ellenversikémet" ide is citálnám, hogy tovább billegessük egymás nyugalmát KÖLCSÖNÖSEN!

---
Vascipő a Dunára néz,
szomjus nyelvét ölti,
vágyakozva sohajtoz.
Segít rajta neonáci,
odasiet a "rajthoz".
Vasutasék kalapácsa,
no meg hozzá edzett kéz,
s kopasz csávó jót golfoz:
Erídj, ússz a gazdihoz!
---

Kellemetes vérnyomást kedves Rabbelében tesó! ;-)

Névtelen írta...

Először azt hittem, ez egy képzelt riport, de aztán megláttam a fényképen a lingvisztizátort. Ez meggyőzött... :-)

Névtelen írta...

Na menjetek már francba, azért nem a nyelvünket kellene fikázni. Senki nem gondol arra, hogy ezek a valóban primitív reakciók (kődobálás, autógyújtogatás), valamire mégiscsak reakciók voltak? Nem mondom, hogy jogosak, de tudjátok ez olyan, mint amikor valaki mindig kabát nélkül megy télen az utcára és mivel állandóan meg van fázva mindig C-vitamint tol az arcába. Pedig ez még drágább is mint kabátot venni.
Nyelvünk, az egyik legnagyobb érték talán amivel rendelkezünk, mi magyarok. Nem kéne ezt is ócsárolni, jelen időkben ez enyhén szólva luxus.
Aki meg egy ilyen után leáll zsidózni, az meg bekaphatja: mi köze a (haza)szeretetnek a gyűlölethez? Jelen időkben enyhén szólva luxus összekapcsolni a kettőt: ne csodálkozzatok, ti gyűlölködő IQ-fighterek, hogy ilyen cikkek jelennek meg rólatok!

ribizlifozelek írta...

Elolvastam a kommenteket és a hatásukra elfogadom a tanulmány megállapításait :)